คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > รายการกิจกรรม
กิจกรรมรายการ
โปรโมชั่น: ลดเพิ่มเดือนแห่งความรัก 5% เมื่อซื้อครบ 600 บาท
เวลาเริ่มโปร: 2018-02-01 00:00 ซื้อสูงสุด:
เวลาสิ้นสุดโปร: 2018-02-28 00:00 ยอดซื้อต่ำสุด: 600.00
กลุ่มสินค้า: สินค้าทั้งหมด กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น: ไม่เป็นสมาชิก สมาชิกลูกค้าใหม่ สมาชิกลูกค้าประจำ สมาชิกลูกค้า VIP
ส่วนลด: เปอร์เซนต์ส่วนลดคงเหลือ 95.00%
โปรโมชั่น: ลดจัดหนักต้นปี ซื้อครบ 990 บาท ลดเพิ่มอีก 9%
เวลาเริ่มโปร: 2018-01-01 00:00 ซื้อสูงสุด:
เวลาสิ้นสุดโปร: 2018-01-31 00:00 ยอดซื้อต่ำสุด: 990.00
กลุ่มสินค้า: สินค้าทั้งหมด กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น: ไม่เป็นสมาชิก สมาชิกลูกค้าใหม่ สมาชิกลูกค้าประจำ สมาชิกลูกค้า VIP
ส่วนลด: เปอร์เซนต์ส่วนลดคงเหลือ 91.00%
โปรโมชั่น: ลดเพิ่มส่งท้ายปี 19% เมื่อสั่งซื้อครบ 2000 บาท
เวลาเริ่มโปร: 2017-12-01 00:00 ซื้อสูงสุด:
เวลาสิ้นสุดโปร: 2017-12-31 00:00 ยอดซื้อต่ำสุด: 2000.00
กลุ่มสินค้า: สินค้าทั้งหมด กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น: ไม่เป็นสมาชิก สมาชิกลูกค้าใหม่ สมาชิกลูกค้าประจำ สมาชิกลูกค้า VIP
ส่วนลด: เปอร์เซนต์ส่วนลดคงเหลือ 81.00%