คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > รายการกิจกรรม
กิจกรรมรายการ
โปรโมชั่น: ฉลองรับเปิดเทอมซื้อ 1090 บาท ลดเพิ่มทันที 9%
เวลาเริ่มโปร: 2018-06-01 00:00 ซื้อสูงสุด:
เวลาสิ้นสุดโปร: 2018-06-30 00:00 ยอดซื้อต่ำสุด: 1090.00
กลุ่มสินค้า: สินค้าทั้งหมด กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น: ไม่เป็นสมาชิก สมาชิกลูกค้าใหม่ สมาชิกลูกค้าประจำ สมาชิกลูกค้า VIP
ส่วนลด: เปอร์เซนต์ส่วนลดคงเหลือ 91.00%
โปรโมชั่น: ฉลองหน้าร้อนลดเลย 5% เมื่อซื้อครบ 600 บาท
เวลาเริ่มโปร: 2018-05-01 00:00 ซื้อสูงสุด:
เวลาสิ้นสุดโปร: 2018-05-31 00:00 ยอดซื้อต่ำสุด: 600.00
กลุ่มสินค้า: สินค้าทั้งหมด กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น: ไม่เป็นสมาชิก สมาชิกลูกค้าใหม่ สมาชิกลูกค้าประจำ สมาชิกลูกค้า VIP
ส่วนลด: เปอร์เซนต์ส่วนลดคงเหลือ 95.00%
โปรโมชั่น: ลดสนั่นปิดเทอม 19% เมื่อสั่งซื้อครบ 2100 บาท
เวลาเริ่มโปร: 2018-04-01 00:00 ซื้อสูงสุด:
เวลาสิ้นสุดโปร: 2018-04-30 00:00 ยอดซื้อต่ำสุด: 2100.00
กลุ่มสินค้า: สินค้าทั้งหมด กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น: ไม่เป็นสมาชิก สมาชิกลูกค้าใหม่ สมาชิกลูกค้าประจำ สมาชิกลูกค้า VIP
ส่วนลด: เปอร์เซนต์ส่วนลดคงเหลือ 81.00%